Uroczyste pożegnanie Pana Dyrektora Andrzeja Białasa

suburbicon11 listopada 2017 r. przejdzie do historii Odry-Film. Po 23 latach pracy dyrektor filmowej instytucji - Andrzej Białas - odszedł na emeryturę. Odra-Film prowadzona była przez Andrzeja Białasa z wielkimi sukcesami od 15 lutego 1994 roku.
Uroczystymi podziękowaniami, kwiatami, oklaskami i gromkim "100 lat" pracownicy Odry-Film pożegnali dyrektora Andrzeja Białasa, który po 23 latach pracy na rzecz instytucji kulturalnych odszedł na emeryturę. Dyrektor Białas prowadził Odrę-Film od 15 lutego 1994 roku, wcześniej był dyrektorem Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów, z którego powstała „Odra”.

ODRA-FILM istnieje od 1951 roku, powołana do życia jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Okręgowy Zarząd Kin we Wrocławiu. Przedmiotem działania ówczesnego przedsiębiorstwa było między innymi „prowadzenie kin i punktów wyświetlania”.

W styczniu 1976 roku, Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów we Wrocławiu, które przejęło zadania i obowiązki Okręgowego Zarządu Kin we Wrocławiu oraz Oddziału Centrali Rozpowszechniania Filmów we Wrocławiu. Obszar działania OPRF obejmował województwa wrocławskie, jeleniogórskie i wałbrzyskie, a do jego zadań należało rozpowszechnianie filmów i upowszechnianie kultury filmowej, eksploatacja sieci kin, budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów kinowych i zaplecza technicznego oraz remonty i produkcja sprzętu kinotechnicznego.

W kwietniu 1990 roku nastąpiła fuzja dwóch instytucji filmowych – OIRF we Wrocławiu z OIRF w Zielonej Górze. W wyniku połączenia tych instytucji powstała Instytucja Filmowa Dystrybucji Filmów „Odra-Film” z siedzibą we Wrocławiu, przekształcona w 1994 roku w Państwową Instytucję Filmową „Odra-Film” z siedzibą we Wrocławiu. Do jej zadań należało między innymi: upowszechnianie kultury filmowej, dystrybucja filmów, rozpowszechnianie filmów, opracowywanie filmów, produkcja filmów.

W 2005 roku „Odra-Film” otrzymała ostatecznie statut Instytucji Kultury Województwa Dolnośląskiego.

IMG 8126

IMG 8112

IMG 8130

IMG 8131

IMG 8138
radioram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw wtwlogo
radiowroclaw logo odra wroclawmiastospotkan logo skil logo skil logo skil