Uroczyste pożegnanie Pana Dyrektora Andrzeja Białasa

suburbicon11 listopada 2017 r. przejdzie do historii Odry-Film. Po 23 latach pracy dyrektor filmowej instytucji - Andrzej Białas - odszedł na emeryturę. Odra-Film prowadzona była przez Andrzeja Białasa z wielkimi sukcesami od 15 lutego 1994 roku.
Uroczystymi podziękowaniami, kwiatami, oklaskami i gromkim "100 lat" pracownicy Odry-Film pożegnali dyrektora Andrzeja Białasa, który po 23 latach pracy na rzecz instytucji kulturalnych odszedł na emeryturę. Dyrektor Białas prowadził Odrę-Film od 15 lutego 1994 roku, wcześniej był dyrektorem Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów, z którego powstała „Odra”.

ODRA-FILM istnieje od 1951 roku, powołana do życia jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Okręgowy Zarząd Kin we Wrocławiu. Przedmiotem działania ówczesnego przedsiębiorstwa było między innymi „prowadzenie kin i punktów wyświetlania”.

W styczniu 1976 roku, Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów we Wrocławiu, które przejęło zadania i obowiązki Okręgowego Zarządu Kin we Wrocławiu oraz Oddziału Centrali Rozpowszechniania Filmów we Wrocławiu. Obszar działania OPRF obejmował województwa wrocławskie, jeleniogórskie i wałbrzyskie, a do jego zadań należało rozpowszechnianie filmów i upowszechnianie kultury filmowej, eksploatacja sieci kin, budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów kinowych i zaplecza technicznego oraz remonty i produkcja sprzętu kinotechnicznego.

W kwietniu 1990 roku nastąpiła fuzja dwóch instytucji filmowych – OIRF we Wrocławiu z OIRF w Zielonej Górze. W wyniku połączenia tych instytucji powstała Instytucja Filmowa Dystrybucji Filmów „Odra-Film” z siedzibą we Wrocławiu, przekształcona w 1994 roku w Państwową Instytucję Filmową „Odra-Film” z siedzibą we Wrocławiu. Do jej zadań należało między innymi: upowszechnianie kultury filmowej, dystrybucja filmów, rozpowszechnianie filmów, opracowywanie filmów, produkcja filmów.

W 2005 roku „Odra-Film” otrzymała ostatecznie statut Instytucji Kultury Województwa Dolnośląskiego.

IMG 8126

IMG 8112

IMG 8130

IMG 8131

IMG 8138
ram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw wtwlogo