REZERWACJE BILETÓW / TICKETS BOOKING:

tel. 71 793 79 00

System rezerwacji internetowej / Internet booking system

System rezerwacji internetowej jest dostępny przez kliknięcie (w repertuarze kina) na wybranej godzinie seansu przy konkretnym tytule. Wtedy ukazuje się podgląd sali, na którym można wybrać miejsca.
UWAGA: niebieskie kwadraty, oznaczone 1n, 2n itd. to miejsca tylko dla wózków widzów niepełnosprawnych, bez foteli!
Po wybraniu miejsca i rodzaju biletów (który zostanie zweryfikowany przy odbiorze biletów w kasie) oraz wpisaniu danych kontaktowych na adres mailowy widza zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji z numerem.
Bilety trzeba odbierać najpóźniej na pół godziny przed seansem, by system nie usunął rezerwacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce prywatności.


Internet booking system is available by clicking (in the cinema programme) the chosen screening hour next to the specific title. Then the screening room view appears, where the seats can be chosen.
CAUTION: the blue squares, labelled 1n, 2n etc. are spaces only for the wheelchairs of disabled viewers, without any seats!
After choosing the seats and tickets type (which will be verified while collecting the tickets at the box office) and filling in the contact details, a booking confirmation and its number will be sent to the viewer’s e-mail address.
The tickets must be collected half an hour before the screening at latest, so that the system does not delete the booking.

Information about personal data processing is available in Privacy Policy.


Kasy otwierane są codziennie na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu,
a zamykane 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

Box offices are opened daily 15 minutes before the first screening starts and closed 15 minutes after the last screening starts.


radioram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw
wtwlogo strefawroclaw radiowroclaw wroclawmiastospotkan sieckinlokalnych logo skil logo skil