Dolnośląskie Centrum Filmowe jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

Informacje publiczne udostępniane są przez  Dolnośląskie Centrum Filmowe   na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl

Informacje pochodzące z centralnego Biuletynu Informacji Publicznej udostępniane są na stronie internetowej www.bip.gov.pl

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie internetowej DCF ,  w tym informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz dotycząca dokumentacji przebiegu i efektów kontroli odbywa się na wniosek, zgodnie z Ustawą.