I. Nieruchomości:

 1. Nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64 a, o urządzonej księdze wieczystej numer WR1K/00046639/2, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Stare Miasto jako działka nr 18/2, AM – 35, o powierzchni 0,1457 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, będący siedzibą Dolnośląskiego Centrum Filmowego, jest jej własnością.
 2. Nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy al. gen. Józefa Hallera 15, o urządzo- nej księdze wieczystej numer WR1K/00126302/6, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu nr 0022 Południe, jako działka nr 76, AM-33, o powierzchni 0,2592 ha, jest mie- niem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnoślą- skiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 3. Nieruchomość gruntowa położona w Głogowie przy pl. Konstytucji 3-go Maja 3, o urządzo- nej księdze wieczystej numer LE1G/00018518/4, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu 4 „Chrobry” jako działka nr 132/1, AM-2, o powierzchni 0,4154 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 4. Nieruchomość gruntowa położona w Gozdnicy przy ul. Ceramików 14, o urządzonej księdze wieczystej numer ZG1G/00020172/0, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Gozdnica, jako działka nr 597, AM-441.334.1142, o powierzchni 0,0468 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 5. Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 12, o urządzonej księdze wieczystej numer JG1J/00014734/3, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu 0028-28 NE jako działka nr 29/2 i działka nr 29/3, AM-59, o łącznej powierzchni 0,1306 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 6. Nieruchomość gruntowa położona w Legnicy przy ul. Biskupiej 5, o urządzonej księdze wieczystej numer LE1L/00036249/4, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Stare Miasto jako działka nr 351, o powierzchni 0,0368 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 7. Nieruchomość gruntowa położona w Lubaniu przy ul. 7-mej Dywizji 15, o urządzonej księdze wieczystej numer JG1L/00016093, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu 003-3- Lubań jako działka nr 56, AM-6, o powierzchni 0,0037 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego – 2 – Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 8. Nieruchomość gruntowa położona w Lubaniu przy ul. 7-mej Dywizji 15, o urządzonej księdze wieczystej numer JG1L/00016094, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu 003-3- Lubań jako działka nr 53, AM-6, o powierzchni 0,0621 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 9. Nieruchomość gruntowa położona w Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 37, o urządzo- nej księdze wieczystej numer ZG1N/00006355/0, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu 0002,2 jako działka nr 716/2 i działka nr 717/3, AM-6, o łącznej powierzchni 0,0827 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 10. Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 42, o urządzo- nej księdze wieczystej numer SW1W/00059173/0, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Stary Zdrój Nr 20, jako działka nr 120, o powierzchni 0,0905 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 11. Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu przy ul. gen. Wł. Andersa 181, o urządzo- nej księdze wieczystej numer SW1W/00058481/5, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Nr 0014, Biały Kamień Nr 14 jako działka nr 95/1, działka nr 95/2 i działka nr 95/3 , o łącznej powierzchni 0,1661 ha jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 12. Nieruchomość gruntowa położona w Żarach przy ul. Podchorążych 30, o urządzonej księdze wieczystej numer ZG1R/00007941/5, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Nr 0002-2, jako działka nr 97/3 i działka nr 97/4, o łącznej powierzchni 0,1952 ha jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.