I. Nieruchomości:

  1. Nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64 a, o urządzonej księdze wieczystej numer WR1K/00046639/2, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Stare Miasto jako działka nr 18/2, AM – 35, o powierzchni 0,1457 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, będący siedzibą Dolnośląskiego Centrum Filmowego, jest jej własnością.
  2. Nieruchomość gruntowa położona w Gozdnicy przy ul. Ceramików 14, o urządzonej księdze wieczystej numer ZG1G/00020172/0, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Gozdnica, jako działka nr 597, AM-441.334.1142, o powierzchni 0,0468 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
  3. Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 12, o urządzonej księdze wieczystej numer JG1J/00014734/3, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu 0028-28 NE jako działka nr 29/2 i działka nr 29/3, AM-59, o łącznej powierzchni 0,1306 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
  4. Nieruchomość gruntowa położona w Legnicy przy ul. Biskupiej 5, o urządzonej księdze wieczystej numer LE1L/00036249/4, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Stare Miasto jako działka nr 351, o powierzchni 0,0368 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
  5. Nieruchomość gruntowa położona w Lubaniu przy ul. 7-mej Dywizji 15, o urządzonej księdze wieczystej numer JG1L/00016094, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu 003-3- Lubań jako działka nr 53, AM-6, o powierzchni 0,0621 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
  6. Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 42, o urządzo- nej księdze wieczystej numer SW1W/00059173/0, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Stary Zdrój Nr 20, jako działka nr 120, o powierzchni 0,0905 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
  7. Nieruchomość gruntowa położona w Żarach przy ul. Podchorążych 30, o urządzonej księdze wieczystej numer ZG1R/00007941/5, oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Nr 0002-2, jako działka nr 97/3 i działka nr 97/4, o łącznej powierzchni 0,1952 ha jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, pozostającym w użytkowaniu wieczystym Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Budynek stojący na wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej, jest własnością Dolno- śląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.