Inspektor ochrony danych: Szymon Goździk.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: szymon.gozdzik@bso-group.com