Inspektor ochrony danych: Katarzyna Czyż

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail:

iod@dcf.wroclaw.pl