Alicja Szumańska
tel.: (+48) 71 793 70 91
faks: (+48) 71 79 400 88
e-mail:  sekretariat@dcf.wroclaw.pl