Pobierz uchwałę w sprawie zmiany nazwy Instytucji Kultury „Odra-Film” we Wrocławiu oraz nadania statutu

Pobierz Odpis pełny z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego