Po chwilowej przerwie wracamy w lutym, aby porozmawiać o tym, czy faszyzm jest w naszym mieście realnym zagrożeniem. Pretekstem do rozmowy będzie film Deeyah Khan „Biała siła ‒ spotkanie z wrogiem”.

Dyskusję po seansie poprowadzi red. Małgorzata Waszkiewicz. Jej gośćmi będą: aktorka i wokalistka Emose Katarzyna Uhunmwangho, polski opozycjonista w czasach PRL, były przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu Aleksander Gleichgewicht oraz publicysta i dziennikarz Gazety Wyborczej Jacek Harłukowicz.

Kiedy Deeyah Khan miała sześć lat, ojciec zabrał ją na pierwszą antyrasistowską demonstrację. Był on pakistańskim imigrantem w Norwegii, który obiecywał córce, że sytuacja się poprawi, że gangi skinheadów terroryzujących ich rodzinę i innych, niedługo staną się reliktami przeszłości; że fanatyzm należy do historii i że nadejdą czasy tolerancji. Trzydzieści lat później nadal czekamy na to obiecane jutro. Prezydent USA prowadzi antymuzułmańską propagandę, skrajna prawica zyskuje w niemieckich wyborach, w Wielkiej Brytanii rośnie liczba przestępstw z nienawiści – dzieląca, populistyczna retoryka zaraża polityczny i publiczny dyskurs zachodnich demokracji. Film Deeyah Khan, „Biała Siła – spotkanie z wrogiem” stawia pytanie: „dlaczego?”.