Magiel Filmowy z Arturem Barcisiem

Po raz piąty zapraszamy do Kina DCF na Magiel Filmowy. Tym razem gościem Łukasza Maciejewskiego będzie Artur Barciś. Znakomity aktor wraca na wielki ekran po długiej nieobecności rolą księdza w filmie Roberta Glińskiego „Czuwaj”.

„Czuwaj” to thriller rozgrywający się w świecie nastolatków ery Internetu i mediów społecznościowych. Dwie grupy młodzieży z odmiennych światów, reprezentujące dwa różne systemy wartości zostają postawione naprzeciw siebie na skutek ryzykownej decyzji dorosłych. To co miało być lekcją odpowiedzialności i tolerancji przeradza się w twardą walkę o przywództwo. Z jednej strony wiara w szlachetne ideały, a z drugiej brutalne prawo silniejszego. Relacje między młodymi ludźmi stają się napięte, odizolowani od zewnętrznego świata, ujawniają swoje prawdziwe, szokujące oblicza.