Zrodzony z fascynacji teatrem i kinem projekt krytyka teatralnego Tomasza Domagały jest próbą znalezienia wspólnego mianownika obu uwielbianych przez widzów dziedzin sztuki. Polega on na comiesięcznym wspólnym oglądaniu filmów, w których w sposób znaczący przewijają się szeroko pojęte watki teatralne oraz dyskusji na temat wzajemnych konsekwencji takich powiazań. Celem spotkań jest przede wszystkim poszerzenie perspektywy odbiorczej widza oraz zdobycie przez niego nowych narzędzi interpretacji dzieła filmowego, teatralnego czy odbioru kultury w ogóle. Od 1 marca 2022 w każdy pierwszy wtorek miesiąca!

Pierwsza odsłona nowego cyklu DCF –  w ramach którego krytyk teatralny Tomasz Domagała wraz z widzami będzie badać wzajemne powiązania teatru i filmu – poświęcona będzie najnowszemu dziełu hiszpańskiego Mistrza. Kontekst historyczny filmu, skupiający się głównie na kwestiach rozliczeń wojny domowej 1936 roku, zderzony zostanie z twórczością jednej z najsłynniejszych jej ofiar – wybitnego dramaturga i poety, Federico Garcii Lorki. A konkretnie – z użytymi w filmie Almodovara cytatami z jego przedostatniego dramatu „Panna Rosita czyli Mowa kwiatów” oraz konsekwencjami takiego wyboru.