W pierwszej kolejności zajmiemy się mową nienawiści i manipulacją ideami, która prowadzi do przemocy i zniszczenia. Pokażemy bezkompromisowy dokument „Wielebny W.” w reżyserii Barbeta Schroedera.

Naszymi gośćmi będą: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Ziad Abou Saleh, Kamila Kamińska-Sztark, a spotkanie poprowadzi red. Małgorzata Waszkiewicz.

Głównym bohaterem filmu jest szanowany mnich z Birmy, znany jako Wielebny Wirathu, który od lat rozpowszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści i podżega do etnicznych czystek, co spotyka się z bierną reakcją rządzącej krajem junty wojskowej.