Prawo do pamięci

Wraz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Stowarzyszeniem „Za Wolną Rosję” zapraszamy na pokaz filmu „Prawo do pamięci”. Po projekcji odbędzie się dyskusja poświęcona dysydentom w Rosji. Spotkanie zapoczątkuje nowy cykl w DCF – „Rosja non-fiction”. Bilety 6 zł. 

Film „Prawo do pamięci”, reż. Ludmiła Gordon | USA, Rosja 2018

Jednym ze sposobów na utrzymanie władzy na Kremlu jest polityka historyczna, a właściwie polityka /nie/zapominania. W Rosji pielęgnuje się pamięć o Związku Sowieckim i mitologizuje się jego historię. Władze chcą przekonać Rosjan, że historia Rosji to wyłącznie pasmo zwycięstw. Arsenij Roginski – zmarły przed niespełna dwoma laty wybitny historyk, wieloletni szef i jeden z założycieli Stowarzyszenia „Memoriał”, były dysydent i więzień polityczny w filmie „Prawo do Pamięci” opowiada m.in. o przyjściu na świat w GUŁAGU, o istocie masowego terroru, o powinnościach historyka oraz o tym dlaczego jego rodacy odrzucają pamięć o totalitarnej przeszłości swego kraju.

Dyskusja „Niepokorni po rosyjsku”

Rozpad Związku Sowieckiego był możliwy m.in. dzięki ruchowi dysydenckiemu i atmosferze, która za jego sprawą powstała. We współczesnej Rosji ówcześni dysydenci pozostają jednak poza oficjalnym nurtem życia publicznego i żyją na marginesie medialnym, uprawiając bardziej publicystykę niż prawdziwą politykę. Kim są obecnie sowieccy dysydenci i czy wciąż walczą z Kremlem? Podczas dyskusji chcielibyśmy także dowiedzieć się czy powstaje nowa fala dysydentów – osób wcześniej związanych z establishmentem, które przeszły na stronę opozycji antysystemowej. Jakie są ich motywacje?

Do dyskusji zaproszeni zostali:

  • Anna Dobrowolska – koordynatorka projektów w Teatrze.doc, autorka sztuki “Prawozaszczytniki / Obrońcy praw człowieka” oraz “Ojub” (o sprawie Ojuba Titijewa). Dyrektorka wykonawcza Centrum Obrony Praw Człowieka “Memoriał”, działaczka na rzecz praw człowieka, koordynatorka projektów na rzecz pokoju dla młodych aktywistów z Rosji i Ukrainy.
  • Aleksiej Makarow – w wieku 15 lat rozpoczął współpracę w Stowarzyszeniu „Memoriał” – organizacji, która zajmuje się historią represji komunistycznych i oporu oraz obroną praw człowieka. Specjalista od historii ruchu dysydenckiego, członek Rady Centrum Obrony Praw Człowieka “Memoriał”. Publikuje na stronie projektu OWD-info. Od 2011 roku – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w moskiewskiej szkole “Intelektual”.
  • Jekatierina Sielezniowa – od 2016 roku związana z OWD-info – organizacją, która zajmuje się gromadzeniem informacji o zatrzymaniach podczas akcji publicznych oraz innych prześladowaniach politycznych. Zaczynała od monitorowania i pracy na gorącej linii, jednocześnie ukończyła studia prawnicze. W OWD-info kieruje działem prawnym. Wcześniej związana ze Stowarzyszeniem „Gołos” – organizacją zajmującą się obserwacją wyborów.

Dyskusję poprowadzi Agnieszka Kaniewska – politolożka i rosjoznawczyni. Doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka Moscow School of Civic Education. Bada losy Polaków na Syberii w XIX i XX w. oraz analizuje zachowania wyborcze we współczesnej Rosji. Pasjonatka krajów rosyjskojęzycznych. Na Wschód jeździ od 18 lat, przez trzy (2014-2017) mieszkała w Rosji, badając historię Polaków oraz poznając zwyczaje lokalnych społeczności. Prowadzi projekt “Syberyjski Białystok” – odbudowa spalonego kościoła w polskiej wiosce Białystok pod Tomskiem.