Trzecim tematem naszego cyklu będzie spór o edukację. Pokażemy „Alfabet” Erwina Wagenhofera.

Gośćmi debaty będą: Barbara Kutrowska (Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej WCDN), Marcin Kurek (pisarz, nauczyciel akademicki, rodzic zaangażowany w obronę praw dzieci z tzw. podwójnego rocznika), Beata Zwierzyńska (dyrektorka szkół i nauczycielka) oraz dr Łukasz Srokowski (socjolog, trener, edukator specjalizujący się w innowacyjnych metodach edukacyjnych). Spotkanie poprowadzi red. Małgorzata Waszkiewicz.

Film „Alfabet” jest osobistym i bardzo krytycznym spojrzeniem na współczesny system edukacji, oparty na linearnym, wąskotorowym myśleniu, na testowaniu uczniów, porównywaniu ich ocen, a tym samym na współzawodnictwie. W dzisiejszej szkole najważniejsze okazują się normy i standardy nauczania, które determinują sposób prowadzenia lekcji. Tego typu system w efekcie niszczy wrodzoną kreatywność i zamienia uczniów w systemowe roboty, niezdolne do twórczego myślenia, skupione wyłącznie na rywalizacji.