DANE ZGŁASZAJĄCEGO FILM:

  Adres:

  DANE AUTORA FILMU:

  Adres:

  DANE WSPÓŁAUTORA FILMU:

  Adres:

  INFORMACJE O FILMIE:

  ANKIETA EWALUACYJNA:

  O konkursie „Dolnośląskie Lato Movie” dowiedziałam/em się:

  SKAN PODPISANEGO OŚWIADCZENIA: