W roku szkolnym 2018/2019  Dolnośląskie Centrum Filmowe  jest realizatorem Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej Kino Szkoła, w ramach którego zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół na projekcje filmowe połączone z różnorodnymi formami edukacyjnymi. Oferta wpisuje się w założenia znajdujące się w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Nasze kino znajduje się w bazie miejsc objętych programem Szkoła w mieście

Ceny biletów: 10 zł/1osoba

Wymagane zapisy: konieczność wypełnienia karty zgłoszenia i przesłania na adres:  edukacja@odrafilm.pl

Termin: każdy przystępujący do programu nauczyciel wypełnia kartę zgłoszenia,
na podstawie której organizatorzy tworzą grafik zajęć. Można wybrać dowolną ilość wejść na spotkania organizowane od października 2018r. do czerwca 2019r.

Koordynator Programu
Katarzyna Jańska,
tel. 667 535 003, 71/ 79 321 51, e-mail: edukacja@odrafilm.pl