Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu realizacji filmowej. Warsztaty skierowane są do osób powyżej 16. roku życia interesujących się kinem, pragnących realizować własne projekty filmowe, przygotowujących się do studiów artystycznych. Warsztaty są projektem autorskim twórców filmowych.

Projekt realizowany w 3 modułach tematycznych. Warsztaty są zaprojektowane jako odrębne części, które składają się w Letnią Szkołę Filmową. Istnieje możliwość uczestniczenia w dowolnie wybranym warsztacie lub w całym 3-modułowym projekcie. Uczestnik otrzymuje Certyfikat.

Oferujemy następujące warsztaty:

I. Podstawy języka filmowego – 8 – 12 lipca 2019 / zapisy do 3 lipca. Szczegółowy program. Koszt: 250 zł.

II. Budowa wypowiedzi filmowej – 5 – 9 sierpnia 2019 / zapisy do 28 lipca. Szczegółowy program. Koszt: 250 zł.

III. Przygotowanie i realizacja mikrosceny – 26 – 30 sierpnia 2019 / zapisy do 18 sierpnia. Warsztat realizowany we współpracy z Centrum Technologii Audiowizualnych. Szczegółowy program. Koszt: 450 zł.Koszt uczestnictwa w 3 modułach: 800 zł.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych: Formularz uczestnictwa, potwierdzenia dokonanie wpłaty właściwej dla poszczególnego modułu, Regulamin oraz Zgoda na przetwarzania danych osobowych – Dokumenty rekrutacyjne – na adres: edukacja@dcf.wroclaw.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w wypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń.

Projekt finansowany przez Dolnośląskie Centrum Filmowe. Czesne uczestników stanowi część całkowitego kosztu projektu.