Spotkania są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których wspólnie z młodzieżą będziemy budować kulturę opartą na szacunku i komunikacji oraz wyznaczać nowe obszary poszukiwania możliwości związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy oraz dyskryminacji. Głównym założeniem projektu jest wdrożenie programu edukacji filmowej, która stanowi istotne uzupełnienie edukacji szkolnej, opierającej się na kształtowaniu umiejętności krytycznego odbioru filmu oraz nauki dyskusji o problemach, które porusza i emocjach, jakie wywołuje. Projekt składa się z 5 projekcji filmowych połączonych z warsztatami, prowadzonych przez ekspertów z zakresu edukacji, psychologii i prawa. Dzięki przedstawionym obrazom młodzi ludzie zostaną postawieni w sytuacji, w której muszą zmierzyć się z konkretnym problemem. Filmy ujęte w tym cyklu będą punktem wyjścia do rozmowy o wartościach, trudnych wyborach i dylematach moralnych współczesnego człowieka.

 

Wsparcie merytoryczne:

 

RAFAŁ LEWANDOWSKI

Psycholog, psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia i trener umiejętności interpersonalnych.
Swoje doświadczenie zdobywa od 15 lat w pracy z młodzieżą i dorosłymi począwszy od kontekstu wychowawczego, psychoedukacyjnego i rozwojowego (szkolenia), poprzez biznesowy (konsultacje), kończąc na klinicznym (wsparcie terapeutyczne). Swoją pracę opiera na relacji, autentyczności, szacunku i pozytywnym sposobie komunikowania się.

 

MARTYNA STEC

Edukatorka i trenerka w obszarze doskonalenia kompetencji społeczno – emocjonalnych.  Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji dla pokoju, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Implementuje w szkołach i przedszkolach na Dolnym Śląsku Szkoły Dialogu – program demokratycznego obywatelstwa, rozwijający kompetencje miękkie, zarządzania konfliktem. Z zamiłowania do kina, prelegentka i prowadząca warsztaty w projektach edukacji filmowej.

 

EMIL KOŹBIAŁ

Prawnik, aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz członek Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności przy tejże Izbie. Świadczenie pomocy prawnej rozpoczął na studiach w ramach działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie uczestniczy w I Edycji projektu „Akademia Równości” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, który ma wyłonić grupę młodych prawników działających na poziomie lokalnym w celu ochrony praw podstawowych.

 

MAŁGORZATA KONIECZNA

Autorka minimalistycznych kolaży słownych publikowanych na stronie Wycinki w termosie. Współpracuje z Kwartalnikiem Przekrój, prowadzi warsztaty kreatywne z tworzenia kolaży. Swoje prace pokazywała m.in. w ramach Bruno Schulz Festiwal we Wrocławiu, OFF Festiwalu w Katowicach i Miedzianka Fest.

 

Harmonogram:

 

16.03.

Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – warsztat wprowadzający – Rafał Lewandowski – pokaz filmu Nędznicy, reż. Ladj Ly, Francja 2019, 1 godz. 42 min.

30.03.

Kulturowe ujęcie przepisów prawnych i procesów sądowych – Emil Koźbiał – pokaz filmu Philadelphia, reż. Jonathan Demme, USA 1993, 2 godz. 5 min.

13.04.

Tożsamości cz. 1 – studium przypadku – Rafał Lewandowski – na podstawie pokazu filmu Matthias i Maxime, reż. Xavier Dolan, Francja/Kanada 2019, 1 godz. 59 min.

25.04.

Tożsamości cz. 2 – studium przypadku – Martyna Stec – na podstawie pokazu filmu Przeżyć, reż. Jonas Poher Rasmussen, Dania/Francja/Norwegia/Szwecja 2020, 1 godz. 30 min.

11.05.

Cyberprzemoc i hejt w sieci – Martyna Stec – pokaz filmu Sala samobójców. Hejter, reż. Jan Komasa, Polska 2020, 2 godz. 10 min.

25.05.

Kreatywna praca z tekstem/słowem – refleksja i dyskusja nad zgromadzoną wiedzą, przygotowanie kolaży i wystawy – Małgorzata Konieczna (Wycinki w termosie) i Rafał Lewandowski

 

 

Patronem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.