Witamy wszystkich Nauczycieli, Uczniów i Przedszkolaków po przerwie wakacyjnej. W roku szkolnym 2022/2022 w Dolnośląskim Centrum Filmowym, już po raz kolejny, będziemy realizować Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej Kino Szkoła.

Przygotowaliśmy ciekawą ofertę filmów krótkometrażowych dla przedszkolaków i filmów pełnometrażowych dla dzieci od 6. roku życia i młodzieży.

Już teraz zapraszamy nauczycieli do zgłaszania klas i grup przedszkolnych. W tym celu należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać na adres edukacja@dcf.wroclaw.pl.

Można wybrać dowolną ilość wejść na spotkania realizowane od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Cena biletu na 1 spotkanie: 12 zł/1 osoba
Cena karnetu na minimum 7 spotkań: 70 zł/1 osoba

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI
„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej”
to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym
celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych
wśród przedszkolaków, uczniów oraz nauczycieli.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA
realizuje podstawowe kierunki polityki oświatowej na rok 2021/2022.
Powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski,
wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie
oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana
przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy
akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ

 •  kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt
  ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
 • wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży,
  pozytywnych relacji międzyludzkich oraz rozumienia problemów współczesnego
  świata.

KORZYŚCI DLA UCZNIA

 • zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 • pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często
  nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
 • dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł
  poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
 • dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać
  autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
 • nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości
  swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
 • przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
 • rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
 • wzbogaci słownictwo;
 • podniesie samoocenę;
 • pogłębi empatię.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

 •  zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
 • otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych
  prowadzonych w szkole;
 • uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła
  filmowego do pracy z uczniami;
 • otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
 • uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie
  uczniów;
 • otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji:
  pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl; scenariusze zajęć
  ‒ przekazywane przed zajęciami;
 • dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły;
 • dostosuje formę zajęć do własnych potrzeb.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • decyzję o wyborze tematyki zajęć/filmu podejmuje nauczyciel;
 • nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi filmami przed projekcją
  w kinie;
 • nauczyciel ma prawny obowiązek pozostania w sali kinowej podczas trwania
  zajęć.

TERMINY SPOTKAŃ

 • dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
 • przydzielane na podstawie „Karty zgłoszenia” wypełnionej przez Nauczyciela.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 • do programu można przystąpić w każdym momencie roku szkolnego wypisując
  „Kartę zgłoszenia”, którą Opiekun grupy (Nauczyciel) składa u Koordynatorki
  programu (Joanna Staszewska, tel. 783 201 185, edukacja@dcf.wroclaw.
  pl). Złożenie „Karty zgłoszenia” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia
  na zajęcia edukacyjne;
 • zgłoszenia na zajęcia październikowe przyjmowane są do 30 września 2021 r.
 • zgłoszenia na zajęcia realizowane od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r.
  przyjmowane są do 3 dnia miesiąca poprzedzającego;
 • można wybrać dowolną ilość wejść na spotkania realizowane od października
  2021 r. do czerwca 2022 r.

ZAJĘCIA ONLINE
„KinoSzkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
ul. Batorego 1/6, 43-100 Tychy
sekretariat: 606 168 666, sekretariat@kinoszkola.pl, www.kinoszkola.pl

KOMPONENTY EDUKACYJNE:

DLA PRZEDSZKOLAKÓW
KinoPrzedszkole:

 • zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia;
 • projekcje 3 filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi;
 • czas trwania: do 70 min.

DLA UCZNIÓW
Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:

 • dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
 • uzupełnienie godzin wychowawczych;
 • cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych.

TRYB PRACY
PRELEKCJA i PROJEKCJA FILMU w sali kinowej.
DYSKUSJA prowadzona w szkole przez nauczyciela z wykorzystaniem
przygotowanych materiałów dydaktycznych.
Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.

RADA PROGRAMOWA

 • dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej
  (dyrektor programowa – ogólna koncepcja programu, dobór filmów i tematów
  zajęć), tel. 605 569 746, e-mail: kinoszkola@gmail.com
 • dr Karol Jachymek – filmoznawca, wykładowca akademicki (współautor cyklu
  „Współczesne kino polskie wobec przeszłości”)
 • dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny
 • dr Agnieszka Skorupa – psycholog, wykładowca akademicki (konsultantka
  cyklu „KinoSzkoła Seniora”)
 • mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (konsultacje psychologiczne)
 • mgr Katarzyna Michalska – polonistka, trenerka edukacji kulturowej (konsultantka
  merytoryczna pod kątem zgodności z podstawą programową, autorka
  cyklu „Wyraź się przez media”)
 • mgr Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, mgr Łukasz Nieradko – edukatorzy
  (współautorzy cyklu KinoPrzedszkole
 • mgr Ewa Walewska – edukatorka (współautorka warsztatów społecznych)
 • mgr Łukasz Tura – filmoznawca, dziennikarz Radia eM (autor cyklu „Rekolekcje
  z Filmem”)