Z wielką przyjemnością zapraszamy na konferencję otwierającą rok szkolny 2019/2020, pt. „Uczeń aktywnym odbiorcą dzieła filmowego”, która odbędzie się w poniedziałek 9 września o godz. 15.00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym.

Celem spotkania jest upowszechnienie wiedzy i przedstawienie metod i sposobów wykorzystania sztuki filmowej w kształtowaniu wrażliwości ucznia i budowania postaw świadomego odbioru tekstów kultury.

Agenda spotkania:
15.00 – 15.10 Przywitanie uczestników
15.10 – 15.50 Rola filmu w szkolnej praktyce wychowawczej na przykładzie programu KinoSzkoła – Ewa M. Walewska – wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego związana z Instytutem Nauk o Kulturze Studiów Interdyscyplinarnych, kulturoznawca
15.50 – 16.10 Nowe formy szkoleniowe dla nauczycieli w WCDN
16.10 – 16.25 Przerwa kawowa
16.25 – 18.15 Pokaz przedpremierowy filmu „Piłsudski” w reż. M. Rosy

Zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 6 września na adres edukacja@dcf.wroclaw.pl.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie, materiały edukacyjne do filmu „Piłsudski”, katalog z programem edukacji medialnej w roku szkolnym 2019/2020 KinoSzkoła.

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz „KinoSzkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby przedstawicieli zaproszonej placówki (decyduje kolejność zgłoszeń).