Dyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jolanta Góreczna oraz dyrektor Odra – Film Jarosław Perduta we współpracy z Fundacją Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych mają przyjemność zaprosić szkolnych koordynatorów projektu Szkoła w mieście oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję pt. „Rola filmu w pracy nauczyciela i wychowawcy. Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem dzieła filmowego w kształtowaniu kompetencji społecznych i medialnych uczniów”.

W programie przewidziana jest projekcja filmu Dywizjon 303. Historia prawdziwa objętego Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej.
Konferencja odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Filmowy we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64a w dniu 11 września br.ogodz. 15.00.

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli i wychowawców w kształtowaniu postaw empatycznych oraz kompetencji społecznych i medialnych uczniów poprzez wykorzystanie tekstów kultury filmowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia oraz materiały edukacyjne.

Agenda spotkania:

15.00 – 15.10Uroczyste przywitanie zaproszonych gości –Jarosław Perduta, dyrektor Odra – Film oraz Jolanta Góreczna, dyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
15.10 – 15.20Szkoła w mieście – aktualne informacje – Barbara Biernat i Dorota Sakowska, konsultanci Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
15.20 – 15.30Szkoła w mieście – Oferta Odra – Film – Jarosław Perduta, dyrektor Odra – Film
15.30 – 17.00Prelekcja – dr Joanna Zabłocka-Skorek, filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej, dyrektor Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”
17.00 – 17.20Przerwa kawowa
17.20 – 19.00Projekcja filmu

Zgłoszenie (formularz dostępny w załączeniu do niniejszej wiadomości) proszę przesłać na adres: b.biernat@wcdn.wroc.pl.

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zaproszonej placówki (decyduje kolejność zgłoszeń).