Wspólnie z Programem Edukacji Medialnej i Społecznej Kino Szkoła zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół na projekcje filmowe połączone z warsztatami i wykładami. Poniżej program zajęć, jakie odbędą się w listopadzie.

KINOPRZEDSZKOLE
18 listopada (poniedziałek), godz. 10:30 – 12:00   

GÓRY, ŚLĄSK, KUJAWY… CZYLI REGIONY POLSKI
Na zbójeckich dróżkach (seria Wędrówki Pyzy), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1981, 9 min. 42 sek.
Wuj Karlik 
(seria „ Bolek i Lolek”), reż. Stanisław Dulz, Polska 1980, 9 min. 36 sek.
Wesele Kujawskie 
(seria „Wędrówki Pyzy”), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1977, 9 min. 46 sek.

KINOSZKOŁA

KLASY I-III
18 listopada (poniedziałek), godz. 8:15-10:30 – gr. 1
29 listopada (piątek), godz. 8:45-11:00 – gr. 2

JESTEŚMY RÓŻNI, ALE MOŻEMY SIĘ ZE SOBĄ PRZYJAŹNIĆ!
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Pierwsza tajemnica, reż. Josephine Bornebush, Szwecja 2018, 95 min.

KLASY IV-VI
18 listopada (poniedziałek), godz. 9:15-11:30 – gr. 1
27 listopada (środa), godz. 9:15-11:30 – gr. 2
29 listopada (piątek), godz. 9:30-11:40 – gr. 3

REAGUJ, GDY DZIEJE SIĘ PRZEMOC!
Hej, sokoły!, reż. Bragi Thor Hinriksson, Islandia 2018, 97 min.

KLASY VII-VIII
18 listopada (poniedziałek), godz. 10:00-12:20 – gr. 1
27 listopada (środa), godz. 8.30-10.40 – gr. 2
27 listopada (środa), godz. 10:00-12:10 – gr. 3

PRZEMOC W SZKOLE
Żałuję!
, reż. Dave Schram, Holandia 2013, 95 min.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
29 listopada (piątek), godz. 8:00-10:20
WPŁYW JEDNOSTKI NA GRUPĘ I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
Mam dość!, reż. Tessa Schram, Holandia 2016, 100 min.
Ceny biletów: 12 zł/1osoba
Cena karnetu na minimum 7 spotkań: 70 zł/1 osoba. Wymagane zapisy: konieczność wypełnienia karty zgłoszenia i przesłania na adres: edukacja@dcf.wroclaw.pl.
Koordynator Programu
Katarzyna Jańska
tel. 667 535 003, 71/ 783 59 23
e-mail: edukacja@dcf.wroclaw.pl


Ceny biletów: 12 zł/1 osoba
Cena karnetu na minimum 7 spotkań: 70 zł/1 osoba.
Wymagane zapisy: konieczność wypełnienia karty zgłoszenia i przesłania na adres: edukacja@dcf.wroclaw.pl.

Koordynator Programu
Katarzyna Jańska
tel. 667 535 003, 71/ 783 59 23
e-mail: edukacja@dcf.wroclaw.pl