Witamy wszystkich Nauczycieli, Uczniów i Przedszkolaków po przerwie wakacyjnej. W roku szkolnym 2020/2021 w Dolnośląskim Centrum Filmowym, już po raz kolejny, będziemy realizować Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej Kino Szkoła.

Przygotowaliśmy ciekawą ofertę filmów krótkometrażowych dla przedszkolaków i filmów pełnometrażowych dla dzieci od 6. roku życia i młodzieży. W tym roku skupiamy się na tematach związanych ze zdrowiem, sposobami reagowania na sytuacje kryzysowe i nieprzewidziane. Cykl profilaktyczno-społeczny realizuje zagadnienia znajdujące się w podstawach programowych, a zaproponowany repertuar stanowi filmowe drogowskazy dla młodych miłośników kina.

Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny, Kino zapewnia przestrzeganie zasad dotyczących zajętości miejsc w salach kinowych (może być zajęte co drugie miejsce na widowni, łącznie maksymalnie 50% dostępnych miejsc), a osoby wchodzące do budynku mają obowiązek stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa tj.
a) zakrywać usta i nos za pomocą maseczki,
b) zdezynfekować ręce przy wejściu oraz wyjściu z wydarzenia,
c) zachowywać odstęp 1,5 m od innych osób,
d) unikać dotykania ust, nosa i oczu.

Już teraz zapraszamy nauczycieli do zgłaszania klas i grup przedszkolnych. W tym celu należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać na adres edukacja@dcf.wroclaw.pl.

Można wybrać dowolną ilość wejść na spotkania realizowane od października 2020r. do czerwca 2021r.

Cena biletu na 1 spotkanie: 12 zł/1 osoba
Cena karnetu na minimum 7 spotkań: 70 zł/1 osoba