Dolnośląski Konkurs Filmowy

Dolnośląski Fundusz Filmowy powstał w 2008 roku. Działa pod nazwą Dolnośląski Konkurs Filmowy (Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej). Jego fundatorami są samorządy województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia. Dolnośląskie Centrum Filmowe (dawniej Odra-Film) jest koproducentem filmów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie. Celem konkursu jest wyłonienie projektów filmowych: fabularnych, dokumentalnych i animowanych, które uzyskają wsparcie finansowe. Podstawowym kryterium oceny projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu Dolnego Śląska. Dolnośląski Konkurs Filmowy ogłaszany jest zazwyczaj w pierwszym kwartale każdego roku. W wyniku rozstrzygnięć dotychczasowych edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego wkład koprodukcyjny otrzymało 69 filmów.

Więcej informacji: www.wroclawfilmcommission.pl
radioram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw
wtwlogo strefawroclaw radiowroclaw wroclawmiastospotkan sieckinlokalnych logo skil logo skil