Od 1 października 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu realizowane jest przedsięwzięcie grantowe: “Kultura bez barier w DCF” polegające na poprawie dostępu do instytucji kultury na poziomie widzenia i słyszenia, będące częścią projektu „Kultura bez barier”.

Zakładamy, że projekt” Kultura bez barier w DCF” usprawni dostępność prestiżowych wydarzeń w DCF:

  • premier filmów koprodukowanych przez DCF;
  • cyklu Magiel Filmowy, który jest idealną okazją do spotkań i rozmów z inspirującymi ludźmi filmu: aktorami, reżyserami czy scenarzystami;
  • Filmowego Klubu Seniorów;
  • Dyskusyjnego Klubu Filmowego;
  • pokazów edukacyjnych.

W ramach projektu „Kultura bez barier” poprawiony zostanie dostęp do instytucji – szczególnie na poziomie widzenia i słyszenia – poprzez likwidację barier, jakie odbiorca może napotkać podczas korzystania z oferty kulturalnej kina DCF. Działania odjęte w ramach projektu pozwolą na zorganizowanie wydarzeń z towarzyszącą audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących czy z tłumaczeniem na język migowy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace w zakresie dostosowania przestrzeni kinowej poprzez założenie pętli indukcyjnych w dwóch salach kinowych, kasie biletowej i barze, z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami w zakresie widzenia i słyszenia. Zakupione zostaną także odbiorniki do audiodeskrypcji, które dostępne będą w kasie biletowej. Ponadto dodatkowe specjalistyczne oznakowania ułatwią swobodne poruszanie się w przestrzeni kina DCF. Projekt zakłada także poprawę dostępności stron internetowych i social mediów oraz systemu rezerwacji biletów, co umożliwi swobodne korzystanie z oferty Dolnośląskiego Centrum Filmowego osobom ze specjalnymi potrzebami w obszarze widzenia i słyszenia.

Wartość grantu: 196 500,00 PLN

Projekt „Kultura bez barier” – projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W KINIE DCF DLA WIDZÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI WIDZENIA I SŁYSZENIA

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, dzięki której poznamy opinie widzów ze szczególnymi potrzebami w zakresie słyszenia i widzenia na temat jakości świadczonych w kinie usług. Ankieta jest anonimowa i składa się z 12 pytań z zakresu dostępności.

Ankietę pobierz TUTAJ, wypełnij i wyślij na adres: alicja.szumanska@dcf.wroclaw.pl lub zostaw w kasie kina.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Poprawa oznaczeń w przestrzeni Dolnośląskiego Centrum Filmowego 05.05.2023

Zapytanie ofertowe_Poprawa oznaczeń w przestrzeni

Zapytanie ofertowe_Poprawa oznaczeń w przestrzeni_załączniki 1-3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zwiększenie dostępności stron internetowych Dolnośląskiego Centrum Filmowego 24.04.2023

Zapytanie ofertowe_Zwiększenie dostępności stron internetowych

Zapytanie ofertowe (załączniki 1-3)

Załącznik nr 4_Projekt umowy

Załącznik nr 5_raport z audytu strony internetowej DCF

Zwiększenie dostępności stron internetowych Dolnośląskiego Centrum Filmowego 14.04.2023

Zapytanie ofertowe_dostosowanie stron internetowych

Zapytanie ofertowe_dostosowanie stron internetowych Zapytanie ofertowe (załączniki 1-3)

Załącznik nr 4_Projekt umowy

Załącznik nr 5_raport z audytu strony internetowej DCF

Zakończenie procesu z powodu braku ofert 24.04.2023

Wykonanie usługi w zakresie organizacji wydarzeń Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu oraz wzroku 06.03.2023

Zapytanie ofertowe_wykonanie usługi w zakresie organizacji wydarzeń Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu oraz wzroku

Wzór Harmonogramu dostosowania wydarzeń DCF_KBB

Zakończenie procesu z powodu braku ofert 24.04.2023

2023.03.06 – DCF – załączniki 1-3 ZO

2023.03.06 – DCF – załącznik 4-5 ZO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _dostosowanie wydarzeń

Dostawa odbiorników wraz ze słuchawkami i nadajników do audiodeskrypcji 24.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE_Dostawa odbiorników wraz ze słuchawkami i nadajników do audiodeskrypcji

FORMULARZ OFERTOWY_Dostawa odbiorników wraz ze słuchawkami i nadajników do audiodeskrypcji

WZÓR UMOWY_Dostawa odbiorników wraz ze słuchawkami i nadajników do audiodeskrypcji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Dostawa odbiorników wraz ze słuchawkami i nadajników do audiodeskrypcji

Dostawa, montaż wraz z kalibracją pętli indukcyjnych powierzchniowych stałych dla dwóch sal kinowych 23.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE_Dostawa, montaż wraz z kalibracją pętli indukcyjnych powierzchniowych stałych dla dwóch sal kinowych

Wzór umowy_Dostawa, montaż wraz z kalibracją pętli indukcyjnych powierzchniowych stałych dla dwóch sal kinowych

FORMULARZ OFERTOWY_Dostawa, montaż wraz z kalibracją pętli indukcyjnych powierzchniowych stałych dla dwóch sal kinowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pętle idukcyjne

Audyt strony internetowej Dolnośląskiego Centrum Filmowego pod kątem dostępności cyfrowej 09.02.2023

Zapytanie ofertowe_audyt strony internetowej

Formularz ofertowy_audyt strony internetowej

Informujemy, że zamawiający nie dokonał wyboru oferty na audyt strony internetowej.

Szkolenie: dostępne wydarzenia i ich promocja 27.10.2022

Zapytanie ofertowe_Szkolenie – dostępne wydarzenia i ich promocja

Szkolenie o zasadach dostępności na poziomie widzenia i słyszenia w Dolnośląskim Centrum Filmowym 27.10.2022

Zapytanie ofertowe_Szkolenie o zasadach dostępności na poziomie widzenia i słyszenia w Dolnośląskim Centrum Filmowym