małe kobietki

Zapraszamy 4 lutego o 18:30 na pokaz specjalny obsypanego nominacjami do Oscarów filmu – “Małe kobietki”. Po projekcji odbędzie się dyskusja ekspertów na temat przekładu intersemiotycznego.

Widzowie będą mieli okazję dowiedzieć się, kiedy powstał powieściowy pierwowzór i jak duże znaczenie miała, i nadal ma, ta lektura dla wielu pokoleń, dlaczego potrzebujemy takich ekranizacji i co mają do powiedzenia na ten temat teorie adaptacji filmowych. Wydarzenie będzie owocem współpracy Dolnośląskiego Centrum Filmowego wraz z Kołem Naukowym Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego i Kołem Naukowym Miłośników Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej “Aslan” z Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu.

W dyskusji wezmą udział:

  • mgr Elżbieta Szyngiel – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowana historią literatury (szczególnie II połowy XVIII wieku i XIX wieku, przede wszystkim twórczością J. Słowackiego i E. T. A. Hoffmanna), historią filozofii (idealizm niemiecki), baletem romantycznym oraz teorią adaptacji filmowych. Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • dr hab. prof. UWr Dorota Michułka – Kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej; jest polonistką i historykiem; zajmuje się historią literatury, dydaktyką języka polskiego, literaturą dla dzieci, kształceniem literacko-kulturowym (także w ujęciu historycznym), szkolną recepcją literatury i kultury, edukacją humanistyczną w perspektywie socjo-kulturowej; w latach 2000- 2005 pracowała jako lektor języka polskiego w Finlandii, członek rady redakcyjnej czasopisma „Filoteknos. Children’s Literature – Cultural Mediation – Anthropology of Childhood” (red. Ryszard Waksmund); od 10 lat – członek Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Literaturą dla Dzieci (IRSCL, International Society Research on Childrens Literature). Prowadzi zajęcia z dydaktyki języka polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • mgr Adam Kruk – krytyk filmowy, animator kultury, filmoznawca. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, kurator festiwalu BRAVE, DKF Centrum i projektu Polish Cinema for Beginners. Laureat Nagrody im. Krzysztofa Mętraka, członek FIPRESCI, Stowarzyszenia Dante Alighieri i Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Kinie”, „Filmie” „Ekranach” i „Filmwebie”.