Dostawa wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu – Zadania

Dostawa wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu – Zadania

28.09.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ DCF

SWZ DCF

Załącznik nr 3.1 do SWZ – wzór umowy Zadanie nr 1

Załącznik nr 3.2 do SWZ – wzór umowy Zadanie nr 2

Załącznik nr 4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1

Załącznik nr 4.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 2

Dostęp do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef9b3f07-a2cc-4692-9390-b487b0883965

Formularz do komunikacji (w tym do składania ofert): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie nr 1: 405 900,00 zł brutto

Zadanie nr 2: 104 550,00 zł brutto

Łącznie: 510 450,00 zł brutto

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert_8.10.2021

14.10.2021 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej strona

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca