Świadczenie usług porządkowych polegających na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Dolnośląskiego Centrum Filmowego , mieszczącego się przy ulicy Piłsudskiego 64a we Wrocławiu

Załącznik nr 1 – zaproszenie wraz formularzem ofertowym

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe sprzątanie 2021

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Termin składania ofert: 01.12.2021 r. do godz. 12:00  

Informacja o wyniku postępowania