Zrodzony z fascynacji teatrem i kinem projekt krytyka teatralnego Tomasza Domagały jest próbą znalezienia wspólnego mianownika obu uwielbianych przez widzów dziedzin sztuki. Polega on na comiesięcznym wspólnym oglądaniu filmów, w których w sposób znaczący przewijają się szeroko pojęte watki teatralne oraz dyskusji na temat wzajemnych konsekwencji takich powiazań. Celem spotkań jest przede wszystkim poszerzenie perspektywy odbiorczej widza oraz zdobycie przez niego nowych narzędzi interpretacji dzieła filmowego, teatralnego czy odbioru kultury w ogóle.

„Wesele” | reż. Andrzej Wajda | 2 czerwca | godz. 19:00

W ramach kolejnej odsłony KinoTeatru zapraszamy na pokaz „Wesela” Andrzeja Wajdy. Tematem spotkania będzie zaś proces adaptacji dzieła dramatycznego na ekran. Spróbujemy przyjrzeć się filmowi Wajdy, jako modelowej adaptacji filmowej dramatu i zastanowić, na ile jest to inscenizacja dramatu (w sensie wierna Wyspiańskiemu) a na ile jego twórcza reinterpretacja (wierna strategii reżysera filmu). Będzie o czytaniu dramatu, wyłuskiwaniu informacji z didaskaliów oraz rozmów postaci, konstrukcji bohaterów, i roli tekstu, zarówno w dramacie, jak i w procesie filmowej adaptacji. A wszystko po to, żeby zrozumieć na czym polega fenomen teatralności niektórych filmów. I żeby móc je potem oglądać z większą świadomością narzędzi przy pomocy których zostały skonstruowane.