Niemcy, Niderlandy / Germany, The Netherlands, 2022, 95 min

Reżyseria / Directed by: Niger Walk, Richard Dale

Zdjęcia / Cinematography by: Tim Cragg

Producent / Producer: Nigel Walk, Ellen Windemuth, Sam Barton-Humphreys

Produkcja / Production: Off the Fence B.V.

Wybrane festiwale i nagrody / Selected festivals and awards:

 

Innowacyjny, zamknięty obieg gospodarczy, który eliminuje odpady i oszczędza zasoby planety – to wizja kreślona przez cztery wybitne umysły: 102-letniego legendarnego wynalazcę dr. Jamesa Lovelocka, bioniczną inżynierkę Janine Benyus, projektanta Arthura Huanga i finansistę Johna Fullertona, których niezwykłe doświadczenia zmieniły sposób myślenia o przyszłości ludzkości. Postulują system oparty na uniwersalnych zasadach natury i ponownym wykorzystywaniu wszystkiego i niemarnowania niczego.