„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.

ZWARTOŚĆ MERYTORYCZNA powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

Uczniowie mają możliwość obejrzenia filmów dostosowanych do ich wieku i zainteresowań, poruszyć ważne dla siebie tematy, a także otrzymują ciekawą alternatywę zajęć szkolnych. Poprzez uczestniczenie w zajęciach nauczyciele mogą zrealizować podstawę programową w ciekawej formie, otrzymują wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych oraz dostęp do materiałów dydaktycznych (pressbooki, zwiastuny oraz scenariusze zajęć) pomocnych w prowadzeniu lekcji.

Jak dołączyć do programu?

Joanna Staszewska
tel. 783 201 185, 71/ 783 59 23
e-mail:

joanna.staszewska@dcf.wroclaw.pl,

edukacja@dcf.wroclaw.pl