„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów oraz nauczycieli.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej nauczania języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

Uczniowie mają możliwość obejrzenia ciekawego filmu poprzedzonego krótką prelekcją.

Nauczyciele otrzymują ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji – pressbooki i zwiastuny oraz scenariusze zajęć.

Jak dołączyć do programu?

Joanna Staszewska
tel. 783 201 185, 71/ 783 59 23
e-mail:

joanna.staszewska@dcf.wroclaw.pl,

edukacja@dcf.wroclaw.pl