KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród uczennic i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz kształtowanie postaw empatycznych, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumienia problemów współczesnego świata.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej przedmiotów tj.: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez radę programową, w skład której wchodzą nauczyciele_ki, edukatorzy_ki, psychologowie_żki oraz filmoznawcy_czynie.

 

Jak dołączyć do programu?

Joanna Staszewska
tel. 783 201 185, 71/ 783 59 23
e-mail:

joanna.staszewska@dcf.wroclaw.pl,

edukacja@dcf.wroclaw.pl