Dolnośląskie Centrum Filmowe

Rezerwacja biletów
tel. 71 793 79 00
lub online

Adres kina
ul. Piłsudskiego 64a,
50-020 Wrocław, Polska

Sekretariat
+ 48 71 793 70 91

Wybierz dział

Dolnośląskie Centrum Filmowe

ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław, Polska

rezerwacja biletów: tel. 71 793 79 00 lub online

kontakt do kina: tel. 71 796 34 87, dcf@dcf.wroclaw.pl

Dyrekcja

Dyrektor: Jarosław Perduta

Zastępca dyrektora: Rafał Bubnicki

Sekretariat: Alicja Szumańska
sekretariat@dcf.wroclaw.pl
+ 48 71 793 70 91
faks: (+48) 71 79 400 88

Rzecznik prasowy

Anna Smycz-Michalak

anna.smycz@dcf.wroclaw.pl
+ 48 605 783 686

Księgowość

Głowna księgowa: Jolanta Grawżyn
jolanta.grawzyn@dcf.wroclaw.pl
+ 48 71 794 07 14

Agnieszka Drużyńska-Smak
agnieszka.druzynska-smak@dcf.wroclaw.pl

Radca prawny

Małgorzata Kucharska

Kadry

Piotr Płonka

piotr.plonka@dcf.wroclaw.pl

Dział Dystrybucji i Programowania

dystrybucja@dcf.wroclaw.pl

Kierownik działu: Agnieszka Przystaś
agnieszka.przystas@dcf.wroclaw.pl
+ 48 71 793 21 51

Agata Konieckiewicz
agata.konieckiewicz@dcf.wroclaw.pl

Klaudia Małota
klaudia.malota@dcf.wroclaw.pl

Bartosz Rynkiewicz
bartosz.rynkiewicz@dcf.wroclaw.pl

Dział Produkcji Filmowej / Dolnośląski Konkurs Filmowy / Wrocław Film Commission

Kierownik działu: Natalia Stysło
natalia.styslo@dcf.wroclaw.pl
telefon: + 48 71 792 70 93
tel. komórkowy: + 48 531 693 290

Małgorzata Konieczna
malgorzata.konieczna@dcf.wroclaw.pl

Agnieszka Olędzka
[nieobecność długotrwała]

 

Dział Promocji i Projektów

promocja@dcf.wroclaw.pl

Kierownik działu: Katarzyna Majewska
katarzyna.majewska@dcf.wroclaw.pl
+48 71 783 59 23

Mariusz Turchan
mariusz.turchan@dcf.wroclaw.pl

Kalina Cybulska
kalina.cybulska@dcf.wroclaw.pl

Michał Matoszko
michal.matoszko@dcf.wroclaw.pl

Katarzyna Podsiadło
katarzyna.podsiadlo@dcf.wroclaw.pl

Dariusz Maj
dariusz.maj@dcf.wroclaw.pl

Edukacja

edukacja@dcf.wroclaw.pl

Katarzyna Jańska
katarzyna.janska@dcf.wroclaw.pl

Dział Administracyjno-Techniczny

administracja@dcf.wroclaw.pl

Kierownik działu: Katarzyna Czyż
katarzyna.czyz@dcf.wroclaw.pl

Czesław Głuszek
czeslaw.gluszek@dcf.wroclaw.pl

Henryka Korba
henryka.korba@dcf.wroclaw.pl

Specjalista ds. budowlanych: Lesław Janowski
leslaw.janowski@dcf.wroclaw.pl

BHP i P. Poż.

Ewa Skrybuś
ewa.skrybus@dcf.wroclaw.pl

Inspektor Ochrony Danych

e-mail : iod@dcf.wroclaw.pl

tel:  71  79 370 91