Katalog DCF VOD ma na celu promowanie filmów powstających na Dolnym Śląsku we współpracy z Dolnośląskim Centrum Filmowym, tworzonych przez dolnośląskich twórców i artystów oraz koprodukowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Filmowego, a jego głównym założeniem jest poszerzanie grona odbiorców tych projektów poprzez upowszechnianie dolnośląskiej kultury filmowej za pomocą strony internetowej instytucji.

Dolnośląskie Centrum Filmowe jako dostawca audiowizualnej usługi medialnej na żądanie na podstawie postanowienia Przewodniczącego KRRiT z dnia 27 marca 2023r. Nr 053/23  o wpisie audiowizualnej usługi medialnej na żądanie pod nazwą DCF VOD, wskazuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jako organ właściwy w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz informuje, że podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.