Prowadzony od blisko 8 lat w Dolnośląskim Centrum Filmowym cykl Filmowy Klub Seniorów co wtorek gromadzi stałą grupę dojrzałych widzów. W programie Klubu pojawiają się starannie wybierane filmy z klasyki światowej kinematografii oraz z aktualnego repertuaru filmowego, układane w cykle tematyczne lub mające charakter kalejdoskopowy. Członkowie FKS mają aktywny udział w tworzeniu programu. Cykl prowadzi legendarna osobowość wrocławskiego świata filmowego – Jacek Szymański.

Wydarzenia