POLITYKA PRYWATNOŚCI W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM FILMOWYM

W związku z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Filmowe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64a. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 71 79 370 91 oraz na adres wskazany powyżej.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod@dcf.wroclaw.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

  • REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW PRZEZ INTERNET

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawarli Państwo aby zakupić bilet lub dokonać rezerwacji. W przypadku jej wykonania, wygaśnięcia albo rozwiązania umowy, Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przechowywane w celach dowodowych przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń. To przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak obrona lub dochodzenie roszczeń. W związku z tym przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail mogą zostać wykorzystane w celu skontaktowania się z Państwem w razie odwołania czy przełożenia seansu. Informacja marketingowa będzie przesyłana drogą elektroniczną jedynie w przypadku wyrażenia zgody podczas pobierania danych osobowych. Obsługę serwisu zapewnia Vector Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która z tego tytułu posiada dostęp do przekazanych danych osobowych.

  • POMOC DLA UŻYTKOWNIKÓW W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ZAKUPEM I REZERWACJĄ BILETÓW

Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na państwa zapytania i żądania związane z zakupem i rezerwacją biletów. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest świadczenie usług. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu złożenia sprzeciwu.

  • KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA (KONTAKT TELEFONICZNY I MAILOWY)

DCF przetwarza te dane w celu komunikacji z Państwem, w tym w celu identyfikacji nadawcy wiadomości i rozmówcy. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na przesyłane wiadomości i pomóc Państwu w rozwiązaniu przedstawionych spraw.

Skorzystanie wyżej wymienionych form komunikacji wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Mogą Państwo podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu DCF w postaci komunikacji i marketingu bezpośredniego (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Jednak jeśli chodzi o dane, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej Państwa sprawy albo zawarcia i wykonania umowy. W zależności od rodzaju sprawy dane będą przetwarzane również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo uznania sprzeciwu.

Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z DCF, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne i telekomunikacyjne, takie jak hosting serwisu internetowego.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ I MATERIAŁÓW WIDEO Z WIZERUNKIEM UCZESTNIKÓW

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać utrwalone w postaci zdjęć lub nagrań wideo podczas niektórych wydarzeń organizowanych przez DCF. Te dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu DCF w postaci promowania swojej działalności. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na takie udostępnianie Państwa wizerunku, mogą Państwo złożyć sprzeciw do DCF (dane kontaktowe wskazano na początku niniejszej Polityki).

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które są właścicielami mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), na których DCF prowadzi swoje profile bądź hostingodawcom stron internetowych DCF. Dane te będą przetwarzane do momentu uznania złożonego przez Państwa sprzeciwu lub usunięciach ich przez DCF.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

  • ROZSYŁANIE NEWSLETTERA

Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane w celu rozsyłania newslettera, zawierającego informacje o działalności Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci marketingu bezpośredniego, tj. promocji własnej działalności, przedstawieniu odpowiedniej oferty, informowaniu o wydarzeniach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu złożenia sprzeciwu albo wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres administrator@dcf.wroclaw.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  • UDZIAŁ W KONKURSACH

W przypadku konkursu organizowanego przez Administratora podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynikający z konieczności zrealizowania przyrzeczenia publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (czyli konkursu) oraz w celu promocji działalności Administratora.

W przypadku konkursu organizowanego przez inny podmiot, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie umożliwiającym weryfikację zwycięzcy i odbiór nagrody. Podstawą takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci wykonania umowy zawartej z organizatorem konkursu oraz marketingu bezpośredniego w celu promocji działalności Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach do momentu złożenia sprzeciwu.

  • ZAPROSZENIA

Państwa dane kontaktowe mogą być pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych w celu przesłania państwu zaproszenia na seans czy inne wydarzenie organizowane przez Administratora. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu bezpośredniego, tj. promocji własnej działalności, informowaniu o wydarzeniach, współpracy z partnerami. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu złożenia sprzeciwu.

  • PROGRAM LOJALNOŚCIOWY „KARTA KINOMANA”

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Regulaminie programu lojalnościowego „Karta kinomana”.

  • PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

DCF jest administratorem danych osobowych z dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Te dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji oraz – po wyrażeniu stosownej zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie – w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez DCF. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a w przypadku umowy o pracę w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. W celu rozpatrywania Państwa kandydatury również w toku przyszłych rekrutacji, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie poniższej klauzuli w przesłanej aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląskie Centrum Filmowe danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej i przechowywanie ich przez 12 miesięcy.

Jeśli przekazują nam Państwo dane osobowe szczególnych kategorii (przede wszystkim informacje o zdrowiu) prosimy o dołączenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/łem w przesłanej aplikacji.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • PLIKI COOKIES ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

Aby strona mogła działać prawidłowo i zapewniała największy komfort jej użytkowania wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka). Cookies to dane informatyczne, które podczas przeglądania serwisu są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne odpowiadają za utrzymanie sesji użytkownika wewnątrz systemu – tracą swoją ważność wraz z wylogowaniem lub zamknięciem systemu. Pliki stałe pozostają w urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczenie w pamięci urządzenia plików cookies. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika. Szczegółowej instrukcji jak tego dokonać należy poszukać w informacjach dostarczonych przez producenta przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisu plików cookies na urządzeniu użytkownika może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności serwisu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookies jest uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa prawa

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia tych danych. W przypadku udzielenia zgody mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Można to zrobić wysyłając e-mail na adres administrator@dcf.wroclaw.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu do Administratora wobec takiego przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawnione dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług oraz operatorom płatności. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności – 04.09.2023 r.