Co oferujemy?

 • elastyczne godziny pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenia,
 • zdobywanie doświadczenia w uznanej Instytucji Kultury,
 • współpracę w przyjaznym zespole,
 • bezpłatne bilety na wszystkie seanse filmowe.

Czego wymagamy?

 • komunikatywności i przyjaznego nastawienia do pracy z ludźmi,
 • gotowości do pracy zmianowej i weekendowej,
 • zaangażowania w powierzone obowiązki,
 • dbania o wysoką jakość obsługi klienta,
 • obsługi kas biletowych,
 • utrzymywania czystości i porządku na terenie kina.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kierownikkina@dcf.wroclaw.pl, z dopiskiem w temacie: Obsługa Kina

Termin składania aplikacji: 31 marca 2023

Miejsce pracy: Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dolnośląskie Centrum Filmowe,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław, kontakt: dcf@dcf.wroclaw.pl. Dolnośląskie Centrum Filmowe przetwarza Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Planet Cinema obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż 3 lata od zakończenia rekrutacji. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi Twój udział rekrutacji.