Zrodzony z fascynacji teatrem i kinem projekt krytyka teatralnego Tomasza Domagały jest próbą znalezienia wspólnego mianownika obu uwielbianych przez widzów dziedzin sztuki. Polega on na comiesięcznym wspólnym oglądaniu filmów, w których w sposób znaczący przewijają się szeroko pojęte watki teatralne oraz dyskusji na temat wzajemnych konsekwencji takich powiazań.

Najnowsze

02.06.2022 19:00 | KinoTeatr

Wesele

Wydarzenia

04.05.2022 18:00 | KinoTeatr

Drive my car

05.04.2022 19:00 | KinoTeatr

Aktorzy prowincjonalni

01.03.2022 19:00 | KinoTeatr

Matki równoległe