W tym roku szkolnym serdecznie zapraszamy Państwa na Tydzień Edukacji Globalnej (14. – 18.11.) – 5 dni i 25 różnych wydarzeń, pod hasłem: wrażliwość, świadomość, zmiana. Dzieci i młodzież będą miały okazję spotkać się z filmoznawcami/ekspertami z zakresu sztuki filmowej oraz edukatorami, psychologami i animatorami. Przy pomocy zaproszonych gości poruszymy tematy dotyczące bycia aktywnym i świadomym obywatelem, różnorodności kulturowej i tolerancji, a także środowiska naturalnego. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w aktywny sposób (interaktywna prelekcja/wykład, warsztat), co pomoże nam zaangażować uczennice i uczniów do dyskusji, pokaże im ich wiedzę i umiejętności, a także zwróci ich spojrzenie na aktualne problemy i zachęci do podejmowania działań.

 

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO WYDARZENIA: do Tygodnia Edukacji Globalnej można przystąpić do 07.11.2022r., wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: edukacja@dcf.wroclaw.pl. W wiadomości należy podać wybrane zajęcia, liczebność grupy oraz dane kontaktowe do opiekuna.

 

BILETY: 16 zł/os. + bezpłatny wstęp dla opiekunów grupy