Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem Sprzętu do projekcji cyfrowej w standardzie DCI wraz ze szkoleniem pracowników dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu – 21.07.2022.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami 1, 2, 5-7

SWZ z załącznikami 1, 2, 5-7 – wersja edytowana

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Identyfikator postępowania miniPortal: 408071d8-3556-4e48-b337-23a5d71f319b

Dostęp do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/408071d8-3556-4e48-b337-23a5d71f319b

Formularz do komunikacji (w tym do składania ofert): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 430 500 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert – 29.07.2022r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Strona 05.08.2022r.