Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu – wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego – 2 Zadania

ZNAK SPRAWY: ZP.2.2022  –  02.11.2022

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami 1, 2, 5-7 – wersja edytowana

SWZ z załącznikami 1, 2, 5-7

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1

Załącznik nr 4.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

 

Identyfikator postępowania miniPortal:a7b3b72e-4bb4-4d25-8e7d-c1f1de587dc7

Dostęp do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a7b3b72e-4bb4-4d25-8e7d-c1f1de587dc7

Formularz do komunikacji (w tym do składania ofert): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie nr 1: 61 500,00 zł brutto

Zadanie nr 2: 233 700,00 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert 10.11.2022r. – Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15.11.2022r. – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Strona 15.11.2022