Filmowy Klub Seniorów - styczeń 2019

  • 8 – TAM,  GDZIE  ROSNĄ  POZIOMKI, reż.  INGMAR  BERGMAN  - Szwecja  - 1957  -  90 min.
  • 15 – FANNY  I  ALEKSANDER, reż. – INGMAR  BERGMAN  - Szwecja, Francja, RFN  - 1982 –  188 min.
  • 22 – PAPUSZA, reż.  JOANNA  KOS – KRAUSE  i  KRZYSZTOF  KRAUSE - Polska  - 2013  - 135 min.
  • 29 – SERCE,  SERDUSZKO, reż. JAN  JAKUB  KOLSKI   - Polska  - 2014   - 110 min, reż. OL PARKER - USA - 2018 - 115 min.

Seanse - wtorki godz. 12.00 | Bilety - 12 złotych

paryzmozepoczekacTAM, GDZIE ROSNĄ POZIOMKI

Jubileuszowa podróż starego profesora do swojego dawnego uniwersytetu  trwa w tym filmie jeden dzień.  Ale ten dzień kryje w sobie zagadkę losu i zagadkę ludzkiej istoty, okazję do spojrzenia na całe swoje życie. To podróż w przeszłość, ale to także podróż ku przewidywanemu krańcowi życia. "Tam, gdzie rosną poziomki"  to jeden z najważniejszych obrazów Ingmara Bergmana : wielki traktat egzystencjalny i perfekcyjne kino psychologiczne. Jeden z najbogatszych myślowo utworów w dziejach kina.


rodzinysieniewybieraFANNY I ALEKSANDER

Filmowy testament Ingmara Bergmana.  Znajdziemy w tym utworze wszystkie najważniejsze problemy i wątki jego wcześniejszych filmów, znajdziemy również poważnie i dramatycznie ukazane wątki osobiste. Od  czasu jego realizacji Bergman - zgodnie z zapowiedzią - nie zrealizował już żadnego filmu kinowego.  Pracował dla teatru, telewizji, pisał scenariusze.   "Fanny i  Aleksander" pozostanie zatem w naszej pamięci jako ostatnie wielkie dzieło Mistrza.


madame

PAPUSZA

„Papusza” to oparta na faktach  historia  pierwszej romskiej poetki przybliżająca wydarzenia z jej burzliwego życia. Jest to także bogata historia polskich Cyganów - ich życia, kultury i obyczajowości. Z dziejami filmowych bohaterów  związane są też losy znanych poetów – Jerzego Ficowskiego i Juliana Tuwima. Akcja filmu Ta historyczna epopeja rozpoczynająca  się  w 1910 roku, a kończąca w latach osiemdziesiątych XX wieku ukazana została we wspaniałych, wysmakowanych zdjęciach Krzysztofa Ptaka i Wojciecha Staronia, a uroku dodaje jej muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza.


nasznajlepszewesele

SERCE, SERDUSZKO

Bajkowa opowieść o spotkaniu dwóch spragnionych miłości osób - dziewczynki Maszeńki marzącej o karierze primabaleriny oraz jej dziwnej i ekscentrycznej opiekunki. Razem przemierzają całą Polskę od Bieszczad aż do Gdańska, napotykają na swojej drodze mnóstwo niezwykłych sytuacji i dziwnych postaci. „Serce, serduszko” to nasycony poczuciem humoru i ciepłem familijny film drogi Jana Jakuba Kolskiego.

radioram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw
wtwlogo radiowroclaw wroclawmiastospotkan logo skil logo skil logo skil